نظرات و امتیاز‌های برنامه معیاری برای سنجش کیفیت آن هستند و تصمیم کاربر برای دریافت برنامه به صحت آن‌ها وابسته است. به عنوان یک توسعه‌دهنده، نباید به نظرات برنامهٔ خود و یا برنامه‌های دیگر توسعه‌دهندگان (با نوشتن نظرات جعلی، دادن امتیاز‌های غیرواقعی و یا قرار دادن محتوای ناخواسته) نفوذ کنید.

جهت اطلاع‌ از مشکلات کاربران با برنامه، لازم است به طور منظم نظرات و امتیازهای برنامهٔ خود را بررسی کنید، در پاسخ‌های خود به نظرات بر روی مشکل اصلی برنامه تمرکز کرده و از درخواست امتیاز بیشتر از کاربر خودداری کنید.

امتیازها و نظرات جعلی

جهت اطمینان از حفظ کیفیت نظرات و امتیاز‌ها، بازار بر شیوهٔ عملکرد و نحوهٔ درخواست آن‌ها حساسیت دارد. توجه داشته باشید که هرگونه دستکاری نظرات برای تغییر جایگاه برنامه در بازار تخلف محسوب می‌شود.

درخواست نظر از کاربر

از ارائه‌ٔ هرگونه مشوق برای دریافت نظر خودداری کنید. ترغیب کاربر به ثبت نظر در مقابل جایزه و مشوق‌های دیگر و یا ایجاد امکان ارتقاء برنامه با نظر یا اجبار کاربر به ثبت نظر، خلاف قوانین است. درخواست‌های پی‌درپی از کاربر برای ثبت نظر نیز خلاف قوانین است.

درخواست نظر از کاربر در صورتی که او را ترغیب به ارائه نظر مثبت نکرده باشید، مجاز است.

برای مثال: «اگر از این بازی خوشتون اومده، در بازار برای ما نظر خودتون رو ثبت کنید»

 

پاسخگویی به نظرات کاربران 

نظرات کاربران، بخشی جدایی ناپذیر از تجربهٔ کاربری برنامه است، بنابراین باید هنگام پاسخگویی به نظرات آن‌ها به موارد زیر توجه داشته باشید

  • در پاسخ به نظرات کاربران، با آنها با احترام رفتار کنید. 

  • پاسخ‌های خود را درمورد نظرات کاربر قرار دهید و در پاسخ خود اطلاعات شخصی خود را وارد نکنید. 

  • از اسپم یا بازاریابی در این بخش، بپرهیزید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می‌توانید راهنمای پاسخ‌دهی به نظرات را مطالعه کنید.