ما و شما متعهد به حفظ حریم شخصی کاربر و ارائهٔ محیطی امن برای او هستیم. برنامه‌های مخرب که از اطلاعات شخصی یا دستگاه کاربر سوء استفاده می‌کنند، به هیچ عنوان در بازار منتشر نخواهند شد.