مجوز انتشار

برنامه‌ها با توجه به کاربرد و محتوایی که دارند، ممکن است برای انتشار نیاز به دریافت مجوز داشته باشند. بلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی منابع قابل استنادی نیستند و ممکن است نیازمند دریافت مجوز از مراجع معتبر باشند. در این‌ صورت توسعه‌دهنده موظف است نسبت به دریافت مجوز اقدام نماید.

برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: