قابلیت و کیفیت برنامه

جامعیت، کمیت و کیفیت محتوای یک برنامه‌ لازم است با یافته‌های کاربر که به راحتی می‌تواند با جستجو در اینترنت بیابد، تفاوت آشکاری داشته باشد. برنامه‌هایی که شامل محتوای پراکنده و نامربوط به یکدیگر هستند و جامعیت کافی ندارند، در بازار قابل انتشار نیستند.

علاوه بر محتوای برنامه‌ها، امکانات، رابط کاربری، کاربردپذیری و کاربردوستانه بودن آن‌ها نیز اهمیت دارد. برنامه با هر ابزاری که توسعه یافته باشد لازم است از کیفیت و رابط‌ کاربری قابل قبولی برای انتشار برخوردار باشد. برنامه‌های نامناسب و ناکارآمد که کار مفیدی انجام نمی‌دهند یا سرگرمی ماندگاری ارائه نمی‎کنند نیز در بازار قابل انتشار نیستند.

برای مثال:

- برنامه‌هایی که کاربردی مشابه با برنامه‌های قبلیِ توسعه‌دهنده یا سایر برنامه‌های موجود در بازار داشته و یا تکراری باشند، ممکن است در بازار قابل انتشار نباشند. همچنین اگر با قالبی یکسان و تغییر محتوا تعداد زیادی برنامه ارسال شود، این برنامه‌ها پذیرفته نمی‌شوند.
- برنامه‌هایی که عمدهٔ هدف و ماهیت‌شان بازاریابی و تبلیغات است، قابل انتشار نیستند.
- برنامه‌هایی که کارکرد اصلی‌شان برگزاری قرعه‌کشی، بخت‌آزمایی یا لاتاری است، در بازار قابل انتشار نیستند.
- برنامه‌هایی که تنها نمایش‌دهندهٔ یک وب‌سایت، چند صفحهٔ وبی یا مجموعه‌ای از لینک یا محتوای ناقص هستند، در بازار قابل انتشار نیستند.
- برنامه‌هایی که اجرا نمی‎شوند یا کارایی اصلی‌شان همراه با خطاست و به قولی باگ (Bug) دارند، در بازار قابل انتشار نیستند.
- برنامه‌ها باید کارهایی را که به صورت محلی (Native) قابل انجام است، درون خود دستگاه انجام دهند و اینگونه کارها را بدون دلیل موجه، آنلاین، اینترنتی یا وبی (یا درون WebView) انجام ندهند.